Dni i godziny przyjęć interesantów

Drukuj

 


Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wprowadzonych przez Radę Ministrów obowiązujacych obecnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID – 19 Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymuje co do zasady zakaz wizyt w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli i prosi o korzystanie w dalszym ciągu z następującej drogi korespondencyjnej:

oraz

Od 20.05.2020 roku w nagłych i uzasadnionych przypadkach wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla będą możliwe jedynie po telefonicznym potwierdzeniu takiej koniecznosci i uzgodnieniu terminu oraz godziny:

 


 

  

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

DZIAŁ WKŁADÓW

 DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI 

poniedziałek, czwartek, piątek 10:00 - 14:00

wtorek 12:00 - 17:30

środa - bez przyjęć interesantów

 

Zaświadczenia do Urzędu Skarbowego, kancelarii notarialnej, banku i ksiąg wieczystych wydawane są w ciągu 3-4 dni

 

KASA

poniedziałek, czwartek 10:00 - 14:00

wtorek 12:00 - 17:00

środa, piątek - bez przyjęć interesantów


DZIAŁ TECHNICZNY

poniedziałek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

wtorek 10:00 - 18:00

środa - bez przyjęć interesantów


 

 

Szanowni Członkowie,
W sprawach interwencyjnych można zgłaszać się do Rady Nadzorczej. Zapraszamy w każdy I-wszy wtorek miesiąca od godz. 17 do 18 (pokój nr 9)
Jednocześnie prosimy o wcześniejsze zapisanie się na wizytę, co usprawni przebieg spotkania.

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej są zawieszone do odwołania.