Druki

Drukuj

pdf ico Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

pdf ico Deklaracja wywozu nieczystości stałych

pdf ico Wniosek o wydanie zaświadczenia 

pdf ico Wniosek o ustanowienie odrębnej własności

pdf ico Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

pdf ico Oświadczenie o zmianie sposobu dostarczania korespondencji

pdf ico Oświadczenie o stanach liczników wody

pdf ico Oświadczenie o reprezentowaniu praw w Spółdzielni

pdf ico Wypłata nadpłaty z tytułu wpłat za używanie lokalu 

pdf ico Hasło do uzyskiwania informacji przez telefon

pdf ico Zgoda na zamieszczenie nazwiska na liście domofonowej