Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie ŁSM w 2016r.

Drukuj

Dzałając na podstawie §20 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ŁSM, Zarząd Spółdzielni informuje Członków ŁSM, iż Walne Zgromadzenie ŁSM odbyte w częściach w dniach 18, 20 i 23 maja 2016 roku podjęło następujące uchwały...

więcej...