Rada Nadzorcza

Drukuj


Rada Nadzorcza ŁSM kadencja 2017-2020

 
Nazwisko i imię funkcja osiedle
Jan Kieszek Przewodniczący Rady Nadzorczej  Matejki
Mirosław Mentcel Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Jaracza-Nowa
Elżbieta Miller-Choińska Sekretarz Rady Nadzorczej  Skarpa
Grażyna Czyż Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Konstytucyjna
Andrzej Jedwabny Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  Matejki
Bożena Bernecka Członek Komisji Rewizyjnej  Obywatelska
Mieczysława Bielicz Członek Komisji Rewizyjnej  Konstytucyjna
Halina Kowalska Członek Komisji Rewizyjnej  Obywatelska
Włodzimierz Andrejew Przewodniczący Komisji Społ.-Samorząd.  Kasowa
Józef Starowiecki Z-ca Przewodniczącego Komisji Społ.-Samorząd.  Obywatelska
Danuta Jankowska Członek Komisji Społ.-Samorząd.  Podgórna
Aleksandra Jaśkow-Rzepecka Członek Komisji Społ.-Samorząd.  Jaracza-Nowa
Anna Rutkowska Członek Komisji Społ.-Samorząd. Podgórna
Leszek Dębiński Przewodniczący Komisji GZM  Skarpa
Bogdan Anszpergier Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM  Konstytucyjna
Anna Kieracińska Członek Komisji GZM  Jaracza-Nowa
Mariusz Rosiak Członek Komisji GZM  Matejki

 
Prezydium Rady Nadzorczej -  organizuje pracę Rady Nadzorczej.


Rada Nadzorcza zgodnie z §39 ust. 3 Statutu ŁSM powołuje ze swego grona komisje stałe:
a/ komisję rewizyjną,
b/ komisję gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
c/ komisję społeczno – samorządową,

Komisja Rewizyjna – zajmuje się wszelkimi sprawami ekonomicznymi i finansowymi należącymi do kompetencji Rady Nadzorczej,
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi spraw technicznych substancji mieszkaniowej i infrastruktury towarzyszącej,
Komisja Społeczno – Samorządowa – rozpatruje wszelkie skargi wpływające do RN na ograny Spółdzielni, opiniuje regulaminy i inne przepisy wewnętrzne  dotyczące  problematyki społeczno –  samorządowej oraz wnioski Zarządu dotyczące wykluczeń i skreśleń z rejestru członków.

Ponadto do kompetencji wszystkich komisji stałych należy opiniowanie wszelkich wniosków Zarządu, uchwalanie rocznych planów, czy opiniowanie ich realizacji.