Zarząd

Drukuj

.

Skład Zarządu ŁSM

.
Członek Zarządu
Z-ca Prezesa ds. Technicznych
mgr inż. Joanna Owczarek
 
 
Prezes Zarządu
Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr inż. Bożena Michniewicz
.
Członek Zarządu
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
mgr Katarzyna Pawłowska