Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

godziny pracy

covid 
 

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wprowadzonych przez Radę Ministrów obowiązujacych obecnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID – 19 Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymuje co do zasady zakaz wizyt w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli i prosi o korzystanie w dalszym ciągu z następującej drogi korespondencyjnej:

  • pocztowej, e–mailowej, kontaktu telefonicznego

oraz

  • dokonywanie wpłat czynszowych drogą elektroniczną.

Od 20.05.2020 roku w nagłych i uzasadnionych przypadkach wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla będą możliwe jedynie po telefonicznym potwierdzeniu takiej koniecznosci i uzgodnieniu terminu oraz godziny:

  • w dziale czynszów tel. 42 678 -28 -73,
  • w dziale członkowskim tel. 42 678 - 55 - 35,
  • w kasie Spółdzielni tel. 42 307 - 02 - 68,
  • w Administracjach Osiedli tel. na centralę 42 678 - 98 – 40 (należy wybrać “4” a następnie numer administracji wg. informacji mówionych przez lektora)

 więcej...

 

Walne Zgromadzenie Członków ŁSM 2020

Drukuj PDF

Wobec zgłaszanych wątpliwości oraz pytań dotyczących terminu zwołania Walnego Zgromadzenia członków ŁSM oraz wyborów do Rady Nadzorczej Zarząd ŁSM informuje:

1. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkach kryzysowych, która weszła w życie 31 marca 2020 roku (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0) wprowadzono Art. 90 o brzmieniu: 

„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

2. Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) wprowadzono Art. 90a o brzmieniu:

„W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 90.”.

W oparciu o powyższe uregulowania prawne, nie chcąc narażać na ryzyko zachorowania naszych członków, szczególnie osób w podeszłym wieku, zwykle biorących udział w naszych corocznych spotkaniach, Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM uzależnia od daty odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i planuje zwołać je w ciągu 6 tygodni od odwołania zagrożenia.

 

Komunikat - odwołane dyżury członków Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej są zawieszone do odwołania.

 

Komunikat - Odwołanie przetargów

Drukuj PDF

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającym zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  odwołuje wszystkie przetargi od dnia 25-03-2020r. do odwołania.

 


Strona 2 z 2