Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Komunikat - Odwołanie przetargów

Drukuj PDF

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającym zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  odwołuje wszystkie przetargi od dnia 25-03-2020r. do odwołania.

 

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla "Matejki"

Drukuj PDF

Na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Osiedla Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zwołuje

Zebranie Wyborcze Członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych w niżej wymienionych budynkach Osiedla "Matejki": Pomorska 66/68, 70, 130/132, 134/136, Matejki 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 14, Tamka 2, 4, 6, Lubeckiego 1, 2/4/6, 10, 12, 14, 19,

które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 roku o godz. 17:00 w Arche Residence w Łodzi przy ul. Jana Matejki 11 sala Astronom.

Zebranie Wyborcze zostaje zwołane celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla "Matejki" o przedstawicieli z budynków oznaczonych adresem: Matejki 8, Tamka 4, Lubeckiego 10, Lubeckiego 12.

 

 

Zapytanie ofertowe - utrzymanie czystości

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o złożenie oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przy ul. Pięknej nr 35/39 na której posadowiony jest budynek 11 kondygnacyjny jedno klatkowy.

Powierzchnia sprzątana:

 1. Teren wewnętrzny – 1.645,00 m2
 2. Teren utwardzony – 777,47 m2
 3. Teren zielony – 505,44 m2

Umowa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2020r.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ - do pobrania

 

 

Walne Zgromadzenie ŁSM 2019r.

Email Drukuj PDF

Na podstawie §27 ust. 1 Statutu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków ŁSM podzielone na części zgodnie z §23 ust. 1 Statutu ŁSM uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2019 z dn. 27.03.2019r.

 • dla członków zamieszkałych na Osiedlu „Kasowa”, Osiedlu „Podgórna” oraz Osiedlu "Obywatelska" które odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 17.00 w Sali Bankietowej "Pasja" w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 7/9 więcej
 • dla członków zamieszkałych na Osiedlu „Konstytucyjna” oraz Osiedlu "Matejki" które odbędzie się w dniu 21 maja 2019r. o godz. 17.00 w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 więcej
 • dla członków zamieszkałych na Osiedlu „Jaracza-Nowa”, Osiedlu "Skarpa" które odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. o godz. 17.00 w Polsko-Amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19 więcej

porządek obrad WZ - do pobrania

materiały na WZ - do pobrania

 

Wyciąg z Regulaminu wymiany i legalizacji wodomierzy oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Drukuj PDF

Zarząd ŁSM uprzejmie przypomina, że zgodnie z działem VII zatwierdzonego Uchwałą 51/2015 Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 czerwca 2015 roku „Regulaminu wymiany i legalizacji wodomierzy oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

 1. „W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu po raz pierwszy koszty zużycia wody dla celów rozliczeń pozostaną za ten okres na poziomie ustalonej zaliczki i będą podlegać korekcie po odczycie w następnym okresie rozliczeniowym.
 2. Jeżeli lokal, o którym mowa powyżej nie zostanie udostępniony do odczytu również w kolejnym okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia rozliczy ten lokal normą zużycia przypadającą na 1 osobę nie wyższą niż 15m³ wody zimnej i 6 m³ wody przeznaczonej do podgrzania z uwzględnieniem obowiązującej ceny i liczby osób zamieszkałych w lokalu. Rozliczenie to nie podlega korekcie. Zmiana zasady rozliczenia może nastąpić dopiero po udostępnieniu lokalu do odczytu i ustaleniu nowego stanu początkowego wodomierzy.
 3. Reklamacje w sprawie rozliczenia zużycia wody można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane”.

Wyżej wymieniony Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.lsmjaracza.pl (w dziale „Do pobrania” po zalogowaniu się – tylko dla członków Spółdzielni) oraz w Administracjach Osiedli.

więcej...

 


Strona 2 z 3