Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dobra Spółdzielnia 2012

  

HISTORIA POWSTANIA ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

01 sierpnia 1957 r. na zebraniu organizacyjnym pracowników poszczególnych pionów spółdzielczych Powszechnej Spółdzielni Spożywców, Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni, Łódzkiego Związku Spółdzielni Pracy zapadła decyzja o zorganizowaniu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

16 października 1957r. odbyło się Zebranie Założycielskie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZ DOM", na którym wybrano Radę Nadzorczą i powołano Zarząd Spółdzielni.

31 października 1957r. stan członków wynosił 135 osób.

27 listopada 1957r. Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM" uzyskała osobowość prawną i została zarejestrowana pod numerem Rs I 1209 Rejestru Spółdzielni z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 2 oraz zarejestrowany został Statut i 3 osobowy Zarząd Spółdzielni.

Zasadniczą działalność inwestycyjną i gospodarczą, Spółdzielnia rozpoczęła 15 lipca 1958r. przystępując do budowy osiedla mieszkalnego przy ulicy Wierzbowa 24/26, gdzie 8 listopada tego roku uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budynkiem nr. 1 przy Wierzbowej 24/26 oraz zakupiono budynek przy ul. Brackiej 35. Jest to w chwili obecnej najstarsze osiedle.

W latach 1961 - 1965 na mocy Uchwały z 26 marca 1961r. Zjazdu Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych w Łodzi, włączono do ŁSM "NASZ DOM" niniejsze organizmy:

- Dom Spółdzielczości Pracy

- RSM Widzewianka

- RSM Staromiejska

- RSM Pracowników Zakładu Przemysłu Odzieżowego im. M Fornalskiej

- Międzyzakładową SM Pracowników Służby Zdrowia

- Spółdzielnię Mieszkaniową Prozamet

W styczniu 1966r. nastąpiło połączenie z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową OLIMPIA przy ZPDz Olimpia, powstałą 9 stycznia 1958r. liczącą 359 członków zamieszkałych w 8 budynkach, usytuowanych na terenie obecnego Osiedla Obywatelska.
W wyniku tej integracji powstała Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, a od 1972r. Lokatorsko-Własnościowa z siedzibą przy ul.Jaracza 77/79, której trzonem jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - NASZ DOM.

Działalność inwestycyjną zakończono w 1994r. W okresie od 1958r. do 1994r. wybudowano i częściowo przejęto 124 budynki.

30 września 1986r. uchwałą Zebrania Przedstawicieli z 27.05.1986r. Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" podzieliła się na dwie Spółdzielnie. Z zasobów ŁSM wyodrębniono Osiedle - Sródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa, w nową Spółdzielnię o nazwie - Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Historie powstania poszczególnych osiedli:
- Osiedle "Jaracza - Nowa"
- Osiedla "Podgórna" i "Kasowa"
- Osiedle "Konstytucyjna"
- Osiedla "Matejki" i "Skarpa"
- Osiedle "Obywatelska"