Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 14.08.2020 r. Biuro Zarządu, Kasa Spółdzielni oraz Administracje Osiedli będą NIECZYNNE.
Awarie w tym dniu prosimy zgłaszać do pogotowia mieszkaniowego pod numery:

 • PRYM tel. 42 640-41-05 lub 42 640-41-06

Za utrudnienia przepraszamy

 więcej...

 

Wynajem garażu - Konstytucyjna 1a

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że posiada do wynajęcia garaż o powierzchni 15,00 m2 położony w Łodzi przy ul. Konstytucyjnej 1a (garaż nr 72 - czwarty od lewej).
Cena minimalna 10,00 zł./m2 netto.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 31.08.2020 r. (z podaniem propozycji stawki czynszu najmu – netto za 1 m2) w Sekretariacie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Administracją Osiedla „Konstytucyjna” pod numerem tel. 42 678-99-64 lub pod numerem tel. 42 678-70-77 wew. 2120

więcej...

 

Zapotrzebowanie na usługi - firma sprzątająca

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej dla nieruchomości Narutowicza 55. Szczegółowe informacje w Administracji Osiedla „Jaracza-Nowa” tel. 42 678-71-51 (Zakres usług)

 

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wprowadzonych przez Radę Ministrów obowiązujacych obecnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID – 19 Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymuje co do zasady zakaz wizyt w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli i prosi o korzystanie w dalszym ciągu z następującej drogi korespondencyjnej:

 • pocztowej, e – mailowej, kontaktu telefonicznego

oraz

 • dokonywanie wpłat czynszowych drogą elektroniczną.

Od 20.05.2020 roku w nagłych i uzasadnionych przypadkach wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla będą możliwe jedynie po telefonicznym potwierdzeniu takiej koniecznosci i uzgodnieniu terminu oraz godziny:

 • w dziale czynszów tel. 42 678 -28 -73,
 • w dziale członkowskim tel. 42 678 - 55 - 35,
 • w kasie Spółdzielni tel. 42 307 - 02 - 68,
 • w Administracjach Osiedli tel. na centralę 42 678 - 98 – 40 (należy wybrać “4” a następnie numer administracji wg. informacji mówionych przez lektora)

 więcej...

 

Zawiadomienie - Wybory do Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

W związku z upływającą w 2020 roku kadencją Rady Nadzorczej ŁSM istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej ŁSM – kadencja 2020 – 2023.

Zgłoszenia kandydatów winny być dokonane na piśmie skierowanym do Zarządu ŁSM i złożone w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jaracza 77/79, z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu lokalu, do którego kandydat posiada prawo.
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 18.05.2020r. do godz. 14:00 - druk do pobrania

Każdy ze zgłoszonych kandydatów jest zobowiązany do wyrażenia swojej zgody na kandydowanie na piśmie za poświadczeniem podpisu w siedzibie Spółdzielni lub notarialnie i jej złożenia w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jaracza 77/79 do dnia 18.05.2020r. do godz. 14:00
Ponadto, każdy z kandydatów winien złożyć pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za używanie lokalu do którego posiada prawo – druk do pobrania

Zarząd ŁSM informuje ponadto, iż planowany na miesiąc czerwiec termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM może ulec przesunięciu zgodnie z Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W przypadku nieodwołania ogłoszonego na terenie Polski stanu epidemii i związanego z nim zakazu organizowania zgromadzeń do końca czerwca 2020 roku, planowane w tym terminie Walne Zgromadzenie Członków ŁSM nie odbędzie się.
W takim wypadku termin do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej ŁSM zostanie przedłożony i wskazany w odrębnym ogłoszeniu niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzeń zmieniających obecny stan prawny związany z epidemią COVID – 19.

 


Strona 1 z 3