Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ogłoszenie o pracę - Konserwator ogólno-budowlany

Email Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź
tel. (42) 678-98-40, (42) 678-70-77
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Konserwatora ogólno-budowlanego - 1 etat
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy : Łódź


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • naprawa, regulacja stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,
 • konserwacja, regulacja i wymiana samozamykaczy drzwiowych, zamków, okuć drzwiowych i okiennych w częściach wspólnych budynków,
 • usuwanie wszelkich napisów (graffiti) pojawiających się na elewacjach i innych elementach konserwowanych budynków lub ich zamalowywanie,
 • wykonywanie niezbędnych napraw elementów małej architektury (trzepaki, ławki, itp.) zlokalizowanych przy budynkach,
 • zabezpieczenie przed okresem zimowym okien, drzwi, bram wjazdowych do zespołów garażowych – kontrolowanie stanu uszczelek, w razie potrzeby wymiana w częściach wspólnych budynków,
 • usuwanie zagrzybień ze stropów i ścian poprzez skucie tynku, wyczyszczenie warstwy znajdującej się pod tynkiem i odtworzenie warstwy tynku,
 • naprawa posadzki cementowej i ceramicznej,
 • naprawa lub uzupełnienie elementów drewnianych w budynkach i na terenie przyległym do nich,
 • uzupełnienie lub wymiana wycieraczek przed klatkami schodowymi,
 • montaż lub wymiana tablic administracyjnych, numerów administracyjnych budynków oraz pionowych znaków drogowych.


Wymagania oczekiwane:

 • zasadnicze zawodowe w branży budowlanej,
 • zaangażowanie i dyspozycyjność;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;


Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego podstępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 31.03.2023 r. w Sekretariacie Biura Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 , 90-244 Łódź ( piętro I ) nr tel. 42 678 98 40 lub przesłać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w formie PDF) lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko konserwatora ogólno - budowlanego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru
na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

pobierz...

 

 

Ogłoszenie o pracę - Inspektor nadzoru budowlanego

Email Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź
tel. (42) 678-98-40, (42) 678-70-77
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego - 1 etat
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy : Łódź

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in. :

 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji przetargów;
 • udział w komisjach technicznych i przetargowych;
 • współpraca z Administracjami Osiedli;
 • sporządzanie protokołów rocznych i pięcioletnich z przeglądów technicznych obiektów w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego;
 • przygotowanie prac remontowych;
 • przygotowanie projektów pism, umów, opiniowanie prac projektowych;
 • kontrola ilości, jakości i wartości wykonywanych robót oraz kontrola zgodności wystawionych faktur z przedmiotem zamówienia;
 • nadzorowanie prac remontowo-budowlanych w zakresie od przygotowania wytycznych poprzez realizację umów do rozliczenia prac;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma mieszkańców w sprawach dotyczących robót budowlanych;
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów i informacji w firmie;
 • bieżące raportowanie wykonywanych działań;


Wymagania oczekiwane:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość i umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro;
 • przynależność do izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa Pakietu MS Office;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;


Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego podstępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 28.02.2023 r. w Sekretariacie Biura Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 , 90-244 Łódź ( piętro I ) nr tel. 42 678 89 77 lub przesłać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w formie PDF) lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru
na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

pobierz...

 

 

Jak możesz oszczędzić na ogrzewaniu

Email Drukuj PDF

plakat1 plakat2

Poprawiony: wtorek, 29 listopada 2022 14:57
 

KOMUNIKAT z dnia 24 stycznia 2022 roku

Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku ze zniesieniem części obostrzeń Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. Spółdzielnia działa w trybie normalnym. Nadal pozostaje konieczność noszenia masaczek.

 

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

Zmiana czasu pracy Kasy

Drukuj PDF

Od dnia 01.01.2022 następuje zmiana czasu pracy Kasy w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Jaracza 77/79.

Praca kasy: PN, CZ - 10:00-14:00, WT - 12:00-17:00, ŚR,PT - nieczynne

 

 


Strona 1 z 3