Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

alarm2023

 

Ogłoszenie o pracę - Inspektor nadzoru budowlanego

Email Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź
tel. (42) 678-98-40, (42) 678-70-77

telefon kontaktowy w sprawie: 509 800 894

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego - 1 etat
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy : Łódź

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in. :

 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji przetargów;
 • udział w komisjach technicznych i przetargowych;
 • współpraca z Administracjami Osiedli;
 • sporządzanie protokołów rocznych i pięcioletnich z przeglądów technicznych obiektów w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego;
 • przygotowanie prac remontowych;
 • przygotowanie projektów pism, umów, opiniowanie prac projektowych;
 • kontrola ilości, jakości i wartości wykonywanych robót oraz kontrola zgodności wystawionych faktur z przedmiotem zamówienia;
 • nadzorowanie prac remontowo-budowlanych w zakresie od przygotowania wytycznych poprzez realizację umów do rozliczenia prac;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma mieszkańców w sprawach dotyczących robót budowlanych;
 • bieżące raportowanie wykonywanych działań;


Wymagania oczekiwane:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość i umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro;
 • przynależność do izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa Pakietu MS Office;
 • obsługa urządzeń biurowych;

 

Oferujemy:

 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • stałe i stabilne warunki zatrudnienia;
 • atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie;
 • umowę o pracę;
 • stałe godziny pracy;
 • wolne weekendy;


Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego podstępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć w Sekretariacie Biura Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 , 90-244 Łódź ( piętro I ) nr tel. 509 800 894 , 42 678 89 77 lub przesłać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w formie PDF) lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru
na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

 pobierz... 

 

 

Materiały na Walne Zgromadzenie ŁSM w 2024 roku

Email Drukuj PDF

Zapraszamy Członków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie Członków ŁSM podzielone na części odbywane w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2023 roku składającymi się z:

 • Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków ŁSM wraz z porządkiem obrad pobierz
 • Uzupełnionego porządku obrad pobierz
 • Materiałów na Walne Zgromadzenie Członków ŁSM zgodnie z porządkiem obrad,
 • Materiałów uzupełniających
 • Protokołu z lustracji pełnej działalności Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wraz z listem polustracyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

MATERIAŁY DOSTĘPNE DLA CZŁONKÓW ŁSM PO ZALOGOWANIU SIĘ do eBOK SWOIMI INDYWIDUALNYMI DANYMI LOGOWANIA

 

Ogłoszenie o pracę - Konserwator elektryk

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź
tel. (42) 678-98-40, (42) 678-70-77
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Konserwatora elektryka - 1 etat
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy : Łódź


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Kontrola i nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych, instalacji silnoprądowych zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Diagnozowanie oraz usuwanie awarii i uszkodzeń w nadzorowanym sprzęcie i instalacjach.
 • Analiza przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zagwarantowania ciągłości pracy.
 • Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonywanie okresowych przeglądów/oględzin.
 • Wymiana żarówek.
 • Montaż urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi /domofony, windy/.
 • Przestrzeganie wymogów jakościowych i zasad BHP.


Wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Wykształcenie o profilu kierunkowym (mile widziane zawodowe/średnie elektryk, energetyk lub pokrewne/.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja.
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa.
 • Dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty:

 • Opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego podstępowania rekrutacyjnego;
 • Opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 31.05.2024 r. w Sekretariacie Biura Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 , 90-244 Łódź ( piętro I ) nr tel. 42 678 98 40 lub przesłać mailowo na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (w formie PDF) lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko konserwatora elektryka.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru
na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

 pobierz... 

 

Zmiana godzin pracy we WTORKI

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż od dnia 1 marca 2024r. następuje zmiana godzin pracy Spółdzielni we wtorki. Spółdzielnia będzie czynna we wtorki w godzinach 9:00 – 17:00 natomiast godziny pracy KASY we wtorki to 11:00 – 16:30.

  więcej... 

 

 


Strona 1 z 2