Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

informacja serwis czynszowy

 

Ogłoszenie o pracę - Inspektor nadzoru budowlanego

Email Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jaracza 77/79, 90-244 Łódź
tel. (42) 678-98-40, (42) 678-70-77

telefon kontaktowy w sprawie: 509 800 894

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego - 1 etat
(oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
Miejsce pracy : Łódź

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in. :

 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji przetargów;
 • udział w komisjach technicznych i przetargowych;
 • współpraca z Administracjami Osiedli;
 • sporządzanie protokołów rocznych i pięcioletnich z przeglądów technicznych obiektów w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego;
 • przygotowanie prac remontowych;
 • przygotowanie projektów pism, umów, opiniowanie prac projektowych;
 • kontrola ilości, jakości i wartości wykonywanych robót oraz kontrola zgodności wystawionych faktur z przedmiotem zamówienia;
 • nadzorowanie prac remontowo-budowlanych w zakresie od przygotowania wytycznych poprzez realizację umów do rozliczenia prac;
 • udzielanie odpowiedzi na pisma mieszkańców w sprawach dotyczących robót budowlanych;
 • bieżące raportowanie wykonywanych działań;


Wymagania oczekiwane:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne budowlane;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość i umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro;
 • przynależność do izby Inżynierów Budownictwa;
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa Pakietu MS Office;
 • obsługa urządzeń biurowych;


Wymagane dokumenty:

 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego podstępowania rekrutacyjnego;
 • opatrzone datą i własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach- jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO;
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

Dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć do dnia 31.05.2023 r. w Sekretariacie Biura Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 , 90-244 Łódź ( piętro I ) nr tel. 509 800 894 , 42 678 89 77 lub przesłać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w formie PDF) lub za pośrednictwem poczty na ww. adres z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pracodawca zastrzega sobie prawo anulowania niniejszej rekrutacji oraz pozostawienia naboru
na przedmiotowe stanowisko bez rozstrzygnięcia.

pobierz...

 

 

Materiały na Walne Zgromadzenie ŁSM w 2023 roku

Email Drukuj PDF

Zapraszamy Członków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do zapoznania się z materiałami na Walne Zgromadzenie Członków ŁSM podzielone na części odbywane w dniach 18, 22 i 24 maja 2023 roku składającymi się z:

 • Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków ŁSM wraz z porządkiem obrad pobierz
 • Materiałów na Walne Zgromadzenie Członków ŁSM zgodnie z porządkiem obrad,
 • Sprawozdania Zarządu z działalności ŁSM za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym ŁSM za 2019 rok, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ŁSM za 2019 rok i sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej ŁSM za 2019 rok
 • Sprawozdania Zarządu z działalności ŁSM za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym ŁSM za 2020 rok, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ŁSM za 2020 rok i sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej ŁSM za 2020 rok
 • Sprawozdania Zarządu z działalności ŁSM za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym ŁSM za 2021 rok, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ŁSM za 2021 rok i sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej ŁSM za 2021 rok
 • Sprawozdania Zarządu z działalności ŁSM za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym ŁSM za 2022 rok, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ŁSM za 2022 rok i sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej ŁSM za 2022 rok
 • Protokołu z lustracji pełnej działalności Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z listem polustracyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Materiały uzupełniające dot. Walnego Zgromadzenia ŁSM odbywającego się w dniach 18, 22 i 24 maja 2023 roku
 • Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia ŁSM odbywającego się w dniach 18, 22 i 24 maja 2023 roku

MATERIAŁY DOSTĘPNE DLA CZŁONKÓW ŁSM W ZAKŁADCE „Do pobrania” PO ZALOGOWANIU SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SWOIMI INDYWIDUALNYMI DANYMI LOGOWANIA

 

ZAWIADOMIENIE

Email Drukuj PDF

Działając na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z § 35 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni informuje o potrzebie zgłaszania kandydatów do

Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2023 - 2026

spośród członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu w nieruchomościach Osiedli Jaracza-Nowa, Kasowa, Konstytucyjna, Matejki, Obywatelska, Podgórna, Skarpa.

więcej...

 

Jak możesz oszczędzić na ogrzewaniu

Email Drukuj PDF

plakat1 plakat2

Poprawiony: wtorek, 29 listopada 2022 14:57
 


Strona 1 z 2