Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulaminy i Statut

Drukuj PDF
pdf download Regulamin zasad wynajmu, użytkowania, ustalania opłat i organizowania przetargów dla lokali użytkowych w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i jej członków w zakresie utrzymania i napraw lokali oraz zasady ich rozliczeń w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin wynagradzania członków Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin finansowania i rozliczania kosztów realizacji inwestycji w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin organizowania i działania Komitetów Nieruchomości w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Rady Osiedla Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Zarządu Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy realizowane przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową
pdf download Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin gospodarki finansowej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin finansowania i rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych i mienia Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Instrukcja postępowania windykacyjnego należności z tytułu opłat za używanie i najem lokali w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin porządku domowego Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin kosztów dostawy ciepła do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i za podgrzewanie wody użytkowej w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf download Regulamin finansowania budowy oraz przydziału i użytkowania samochodowych miejsc postojowych /garaży i parkingów/
pdf download Statut Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej