Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapotrzebowanie na usługi - firma sprzątająca

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej dla nieruchomości Narutowicza 55. Szczegółowe informacje w Administracji Osiedla „Jaracza-Nowa” tel. 42 678-71-51 (Zakres usług)

 

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wprowadzonych przez Radę Ministrów obowiązujacych obecnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID – 19 Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymuje co do zasady zakaz wizyt w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli i prosi o korzystanie w dalszym ciągu z następującej drogi korespondencyjnej:

 • pocztowej, e – mailowej, kontaktu telefonicznego

oraz

 • dokonywanie wpłat czynszowych drogą elektroniczną.

Od 20.05.2020 roku w nagłych i uzasadnionych przypadkach wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla będą możliwe jedynie po telefonicznym potwierdzeniu takiej koniecznosci i uzgodnieniu terminu oraz godziny:

 • w dziale czynszów tel. 42 678 -28 -73,
 • w dziale członkowskim tel. 42 678 - 55 - 35,
 • w kasie Spółdzielni tel. 42 307 - 02 - 68,
 • w Administracjach Osiedli tel. na centralę 42 678 - 98 – 40 (należy wybrać “4” a następnie numer administracji wg. informacji mówionych przez lektora)

 więcej...

 

Zawiadomienie - Wybory do Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

W związku z upływającą w 2020 roku kadencją Rady Nadzorczej ŁSM istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej ŁSM – kadencja 2020 – 2023.

Zgłoszenia kandydatów winny być dokonane na piśmie skierowanym do Zarządu ŁSM i złożone w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jaracza 77/79, z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu lokalu, do którego kandydat posiada prawo.
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 18.05.2020r. do godz. 14:00 - druk do pobrania

Każdy ze zgłoszonych kandydatów jest zobowiązany do wyrażenia swojej zgody na kandydowanie na piśmie za poświadczeniem podpisu w siedzibie Spółdzielni lub notarialnie i jej złożenia w sekretariacie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jaracza 77/79 do dnia 18.05.2020r. do godz. 14:00
Ponadto, każdy z kandydatów winien złożyć pisemne oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za używanie lokalu do którego posiada prawo – druk do pobrania

Zarząd ŁSM informuje ponadto, iż planowany na miesiąc czerwiec termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM może ulec przesunięciu zgodnie z Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W przypadku nieodwołania ogłoszonego na terenie Polski stanu epidemii i związanego z nim zakazu organizowania zgromadzeń do końca czerwca 2020 roku, planowane w tym terminie Walne Zgromadzenie Członków ŁSM nie odbędzie się.
W takim wypadku termin do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej ŁSM zostanie przedłożony i wskazany w odrębnym ogłoszeniu niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzeń zmieniających obecny stan prawny związany z epidemią COVID – 19.

 

Unieważnienie przetargów

Drukuj PDF

ŁSM informuje, że z uwagi na sytuację związaną z pandemią Koronawirusa, przetargi zostały unieważnione. Wadia zostały zwrócone na konta. Zapraszamy po odbiór złożonych ofert.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Technicznego Marcinem Strzebieckim pod numerem tel. 42 678 89 77

Dotyczy przetargów:

 • Jaracza 100 – Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej i pionów zimnej wody
 • Podgórna 38/40 – Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją oraz pionów kanalizacyjnych
 • Matejki 14 – Remont płyt balkonowych
 • Wolborska 7 – Remont płyt balkonowych

 

Komunikat - odwołane dyżury członków Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

Informujemy, iż dyżury członków Rady Nadzorczej są zawieszone do odwołania.

 


Strona 1 z 3