Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wprowadzonych przez Radę Ministrów obowiązujacych obecnie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID – 19 Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podtrzymuje co do zasady zakaz wizyt w biurze Zarządu i Administracjach Osiedli i prosi o korzystanie w dalszym ciągu z następującej drogi korespondencyjnej:

  • pocztowej, e – mailowej, kontaktu telefonicznego

oraz

  • dokonywanie wpłat czynszowych drogą elektroniczną.

Od 20.05.2020 roku w nagłych i uzasadnionych przypadkach wizyty w biurze Zarządu lub Administracji Osiedla będą możliwe jedynie po telefonicznym potwierdzeniu takiej koniecznosci i uzgodnieniu terminu oraz godziny:

  • w dziale czynszów tel. 42 678 -28 -73,
  • w dziale członkowskim tel. 42 678 - 55 - 35,
  • w kasie Spółdzielni tel. 42 307 - 02 - 68,
  • w Administracjach Osiedli tel. na centralę 42 678 - 98 – 40 (należy wybrać “4” a następnie numer administracji wg. informacji mówionych przez lektora)

 więcej...

 

Prace modernizacyjne Serwisu Informacji Czynszowej

Drukuj PDF

Trwają prace modernizacyjne Serwisu Informacji Czynszowej, jest on obecnie nieczynny.

W celu sprawdzenia salda konta, historii wpłat, kwoty zadłużenia i innych informacji związanych ze swoim lokalem prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Czynszów i Windykacji nr 42 678 28 73

Aby uzyskać w/w informacje należy posiadać hasło do udzielania informacji drogą telefoniczną. Jeżeli nie posiadają Państwo hasła telefonicznego, należy pobrać formularz oraz przesłać wypełniony oraz podpisany skan lub czytelne zdjęcie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapotrzebowanie na usługi - firma sprzątająca

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej dla nieruchomości Narutowicza 55. Szczegółowe informacje w Administracji Osiedla „Jaracza-Nowa” tel. 42 678-71-51 (Zakres usług)

 

Walne Zgromadzenie Członków ŁSM 2020

Drukuj PDF

Wobec zgłaszanych wątpliwości oraz pytań dotyczących terminu zwołania Walnego Zgromadzenia członków ŁSM oraz wyborów do Rady Nadzorczej Zarząd ŁSM informuje:

1. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkach kryzysowych, która weszła w życie 31 marca 2020 roku (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0) wprowadzono Art. 90 o brzmieniu: 

„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

2. Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) wprowadzono Art. 90a o brzmieniu:

„W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 90.”.

W oparciu o powyższe uregulowania prawne, nie chcąc narażać na ryzyko zachorowania naszych członków, szczególnie osób w podeszłym wieku, zwykle biorących udział w naszych corocznych spotkaniach, Zarząd termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków ŁSM uzależnia od daty odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i planuje zwołać je w ciągu 6 tygodni od odwołania zagrożenia.

 

Komunikat - odwołane dyżury członków Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 dyżury członków Rady Nadzorczej są zawieszone do odwołania.

 


Strona 1 z 2