Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przetargi

Email Drukuj PDFZapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na

na chwilę obecną brak przetargów

  

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na:

remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowa 20 w zasobach ŁSM

UWAGA: ŁSM informuje, że dopuszcza się składanie ofert dla dźwigów osobowych dla inwestycji Łódź ul. Nowa 20 zawieszonych na linach oraz rozwiązania wykorzystujące istniejące pomieszczenia maszynowni zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Tym samym urządzenie dźwigowe nie musi mieć zespołu napędowego w szybie windy.

UWAGA II: Dźwig osobowy nie pełni funkcji dźwigu ewakuacyjnego, w związku z tym drzwi szybowe nie muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej EI60. Drzwi szybowe winny odpowiadać obowiązującym normom dźwigowym dla dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


remont instalacji elektrycznej z dostosowaniem jej do aktualnych przepisów p.poż wraz z wymianą zabudów piętrowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nowej 25 w zasobach ŁSM

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


remont 2 dźwigów osobowych wraz z budową dodatkowego przystanku dla jednej z wind w budynku przy ul. Pięknej 51/53 w zasobach ŁSM w 2019r.

UWAGA: W związku z wprowadzeniem dwóch wariantów realizacji zadania drugiego Zamawiający zmienia termin składania ofert na dn. 10.01.2020r, oraz termin negocjacji na dzień 14.01.2020r od godziny 11:30

UWAGA II: ŁSM informuje, że dopuszcza się składanie ofert dla dźwigów osobowych dla inwestycji Łódź ul. Piękna 51/53 zawieszonych na linach oraz rozwiązania wykorzystujące istniejące pomieszczenia maszynowni zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Tym samym urządzenie dźwigowe nie musi mieć zespołu napędowego w szybie windy.

UWAGA III: Dźwig osobowy nie pełni funkcji dźwigu ewakuacyjnego, w związku z tym drzwi szybowe nie muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej EI60. Drzwi szybowe winny odpowiadać obowiązującym normom dźwigowym dla dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na

na chwilę obecną brak przetargów