Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zmiana godzin pracy Kasy

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. zmianie ulegną godziny pracy Kasy w następujący sposób:

24.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00

31.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 12:00

W pozostałych dniach miesiąca godziny pracy Kasy pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

więcej...

 

Zmiana godzin pracy Biura Zarządu oraz Administracji Osiedli

Drukuj PDF

Zarząd Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. zmianie ulegną godziny pracy Biura Zarządu oraz Administracji Osiedli w następujący sposób:

 • 10.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 18:00
 • 17.12.2019 r. od godziny 9:00 do godziny 18:00
 • 24.12.2019 r. od godziny 7:00 do godziny 14:00
 • 31.12.2019 r. od godziny 7:00 do godziny 14:00

W pozostałych dniach miesiąca godziny pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy

więcej

 

Oferty pracy

Drukuj PDF

RADA NADZORCZA
ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ul. Jaracza 77/79
90 – 244 Łódź
www.lsmjaracza.pl, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO
Z – CY PREZESA DS. TECHNICZNYCH – CZŁONKA ZARZĄDU

wymagania stawiane Kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • preferowane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień techniczno – eksploatacyjnych w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,
 • minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • pożądane uprawnienia budowlane,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie).

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni (do pobrania),
 • kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/,
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS” tel. 42 678 – 70 – 77.

Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Badanie sprawozdaia finansowego - składanie ofert

Drukuj PDF

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

Oferty powinny zawierać:

 • cenę,
 • termin wykonania,
 • wykaz badanych jednostek w ciągu ostatnich 3 lat,
 • zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Oferty  z opisem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego" należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79 bądź drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21.10.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

Brak dyżurów Członków Rady Nadzorczej

Drukuj PDF

Informujemy, że w miesiącach lipcu i czerwcu nie ma dyżurów Członków Rady Nadzorczej.

 


Strona 1 z 5