Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Protokół z Walnego Zgromadzenia ŁSM 2017

Drukuj PDF

Informujemy, że Protokół z Walnego Zgromadzenia Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w częściach w dniach 22, 24 i 29 maja 2017r. jest do pobrania w zakładce "Do pobrania". Zakładka jest widoczna tylko dla Członków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zalogowaniu się na głównej stronie www.lsmjaracza.pl .

 

WYRÓŻNIENIE na III WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ "PRZYSTANEK 60+" - TEATR I KABARET

Email Drukuj PDF

Z przyjemnością informujemy, że w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej "Przystanek 60+" odbytym w dniach 25 i 26 kwietnia 2017r. w Łódzkim Domu Kultury, Osiedlowe Studium Inicjatyw Artystycznych (Oś. im. Jana Matejki/Klub Seniora Oś. Konstytucyjna w Łodzi) otrzymało WYRÓŻNIENIE za spektakl "O seksie w stylu retro - żart sceniczny"

więcej...

 

Wyciąg z Regulaminu wymiany i legalizacji wodomierzy oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Drukuj PDF

Zarząd ŁSM uprzejmie przypomina, że zgodnie z działem VII zatwierdzonego Uchwałą 51/2015 Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 czerwca 2015 roku „Regulaminu wymiany i legalizacji wodomierzy oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

  1. „W przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu po raz pierwszy koszty zużycia wody dla celów rozliczeń pozostaną za ten okres na poziomie ustalonej zaliczki i będą podlegać korekcie po odczycie w następnym okresie rozliczeniowym.
  2. Jeżeli lokal, o którym mowa powyżej nie zostanie udostępniony do odczytu również w kolejnym okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia rozliczy ten lokal normą zużycia przypadającą na 1 osobę nie wyższą niż 15m³ wody zimnej i 6 m³ wody przeznaczonej do podgrzania z uwzględnieniem obowiązującej ceny i liczby osób zamieszkałych w lokalu. Rozliczenie to nie podlega korekcie. Zmiana zasady rozliczenia może nastąpić dopiero po udostępnieniu lokalu do odczytu i ustaleniu nowego stanu początkowego wodomierzy.
  3. Reklamacje w sprawie rozliczenia zużycia wody można składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. Reklamacje złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane”.

Wyżej wymieniony Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – www.lsmjaracza.pl (w dziale „Do pobrania” po zalogowaniu się – tylko dla członków Spółdzielni) oraz w Administracjach Osiedli.

więcej...

 

Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie ŁSM w 2016r.

Email Drukuj PDF

Dzałając na podstawie §20 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ŁSM, Zarząd Spółdzielni informuje Członków ŁSM, iż Walne Zgromadzenie ŁSM odbyte w częściach w dniach 18, 20 i 23 maja 2016 roku podjęło następujące uchwały...

więcej...

 

Spektakl "Stacyjka - Polskie Pejzaże"

Email Drukuj PDF

Osiedlowe Studium Inicjatyw Artystycznych i Klub Seniora działające przy
Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na swoją drugą premierę pt.

Stacyjka - Polskie Pejzaże

Spektakl ten powstał z twórczego niepokoju, z inspiracji poetyckiej i
muzycznej.
To autorska próba prześledzenia w sposób najbardziej osobisty - czasu,
który przepływa nam między palcami...
Przygotowując dla Was naszą inscenizację pomyślaną jako widowisko
poetyckie postawiliśmy sobie poprzeczkę dość wysoko pragnąc aby to co
opowiemy było nasze i osobiste ....

więcej...

 


Strona 2 z 4